GALA chào tân sinh viên trường ĐHĐL

Thành phần: BGH, Trưởng phó các đơn vị, CBGV, sinh viên và các khách mời.

Thời gian: 18:30 thứ 3 ngày 9/10/2018

Địa điểm: Sân đa năng trường Đại học Điện lực.