Gặp mặt thân nhân gia đình thương binh, liệt sĩ

Sáng ngày thứ Sáu, 27/7/2018 tại trường Đại học Điện lực đã diễn ra buổi Gặp mặt thân nhân gia đình thương binh - liệt sĩ. Thông tin chi tiết như sau:

- Thời gian: 8h30 ngày 27/7/2018.

- Thành phần tham dự: HCQT, Chủ tịch CĐ, CBVC là thân nhân gia đình thương binh liệt sĩ.