Hội nghị đại biểu CBCCVC năm 2018

Ngày 07/7/2018, trường Đại học Điện lực sẽ tổ chức Hội nghị đại biểu Cán bộ Công chức viên chức năm 2018. Thông tin chi tiết như sau:

- Thời gian: 7 giờ 30 phút ngày 07/7/2018 (thứ Bảy)

- Địa điểm: Hội trường C, trường Đại học Điện lực, số 235 Hoàng Quốc Việt, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

- Thành phần tham dự: Đại biểu Bộ Công Thương, các đại biểu đương nhiên và đại biểu được bầu từ các đơn vị