Hội thảo tuyển dụng SamSung

Hội thảo tuyển dụng của Công ty Samsung

Thời gian: 9h00 ngày 16/4/2019 (thứ Ba)
Địa điểm: Hội trường M
Chủ trì: Bí thư Đoàn TN
Thành phần: TT HTVL&KN, ĐoànTN, CTSV, QLKH&HTQT, Công ty SamSung và các sinh viên