Hội thảo tuyển dụng sinh viên D10 cho Dự án Điện Rác tại Sóc Sơn

Hội thảo tuyển dụng sinh viên D10 cho Dự án Điện Rác tại Sóc Sơn
 
Thời gian: 9h00 ngày 18/4/2019 (thứ Năm)
Địa điểm: Hội trường M
Chủ trì: Bí thư Đoàn TN
Thành phần: Mời BGH, TTHTVL&KN, Đoàn TN, CTSV, CNNL, các khách mời và sinh viên