Họp triển khai các nội dung hợp tác với AfterFit

Nội dung: Họp triển khai các nội dung hợp tác với AfterFit

- Chủ trì: Hiệu trưởng Trương Huy Hoàng
- Thành phần: Trần Thanh Sơn, Phạm Mạnh Hải, Trịnh Văn Toàn, Hoàng Thị Kim Oanh, Bùi Mạnh Tú, Chu Văn Tuấn, Tiêu Xuân Hoàng, Nguyễn Đàm Minh Thông
- Địa điểm: PH A
- Thời gian: 09/12/2019