Kế hoạch tổ chức các hoạt động đợt cao điểm hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2019

Xem chi tiết kế hoạch tại file đính kèm