Khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 4

Khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 4

Sáng ngày 25/6/2022, Trường Đại học Điện lực phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự quận Bắc Từ Liêm tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 4 cho viên chức Nhà trường.

Dự khai giảng có Trung tá Hoàng Mạnh Hùng - Phó tham mưu trưởng Ban chỉ huy Quân sự quận Bắc Từ Liêm; Đại tá, TS. Nguyễn Danh Phương - Chủ nhiệm Khoa Lịch sử Nghệ thuật Quân sự, Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng.

Về phía Trường Đại học Điện lực có TS. Dương Trung Kiên – Phó Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo Trung tâm Đào tạo thường xuyên; cùng các học viên tham dự.

TS. Dương Trung Kiên phát biểu tại Lễ khai giảng.

Phát biểu khai mạc, TS. Dương Trung Kiên nhấn mạnh bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh là nhiệm vụ và trách nhiệm quan trọng cho toàn bộ hệ thống chính trị.

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng giúp cho viên chức và người lao động Nhà trường hiểu được đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới.

TS. Dương Trung Kiên tin tưởng rằng sau khóa học này, các học viên sẽ được bổ sung thêm kiến thức để thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng và an ninh của Nhà trường; góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, bảo vệ và xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

Đồng thời mong rằng các học viên tham gia học tập đầy đủ các nội dung quy định của chương trình bồi dưỡng và thực hiện đúng nội quy, quy chế lớp học.

Ngay sau Lễ khai giảng, Đại tá, TS. Nguyễn Danh Phương đã truyền đạt chuyên đề đầu tiên đến các học viên của khóa học.

Tham gia lớp học, các học viên được nghiên cứu những nội dung cơ bản về đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh, chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh quốc phòng; Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới…..

Thông qua khóa học sẽ giúp học viên hiểu rõ và cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta. Từ đó giúp học viên nắm bắt và vận dụng các biện pháp, phòng, chống để vận dụng trong công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, anh ninh ở từng đơn vị, góp phần xây dựng Trường Đại học Điện lực vững mạnh toàn diện và góp phần giữ gìn an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố.

Kết thúc khóa học, học viên sẽ viết bài thu hoạch và được cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 4.

Nguồn: Phòng HCQT