Khai giảng lớp học Nghiệp vụ sư phạm

Vào hồi 17 giờ ngày thứ 2 (02/7/2018) tại Hội trường M trường Đại học Điện lực sẽ diễn ra lễ Khai giảng lớp Nghiệp vụ sư phạm cho các đối tượng là Giảng viên, CBVC Nhà trường. Thông tin cụ thể như sau:

- Thời gian: 17h00 ngày 02/7/2018

- Địa điểm: Hội trường M

- Chủ trì: Hiệu trưởng Nhà trường

- Thành phần tham dự: Các học viên lớp học