Khai giảng lớp QTDN của EVN dành cho cán bộ cấp 3

Thành phần: Lãnh đạo Tập Đoàn Điện lực Việt Nam, lãnh đạo EPU

Thời gian: 8:00 thứ 3 ngày 18/9/2018

Địa điểm: Phòng AB411