Khai mạc "Ngày hội việc làm EPU 2019"

Khai mạc "Ngày hội việc làm EPU 2019"

Chủ trì Trương Huy Hoàng

Chuẩn bị TT HTVL&KN, ĐTN

Thời gian: 9h00 ngày 22/5/2019 (thứ Tư)
Địa điểm Sân thể thao CS1