Lễ kí kết hợp tác giữa trường Đại học Điện lực và Mạng tuyển dụng Jobnow

Lễ kí kết hợp tác giữa trường Đại học Điện lực và Mạng tuyển dụng Jobnow
Chủ trì Trương Huy Hoàng
Thành phần Ngô Trọng Tuấn, Phạm Việt Bình, Nguyễn Đạt Minh, Chu Văn Tuấn
Thời gian: 15h00 ngày 21/5/2019 (thứ Ba)
Địa điểm Phòng họp A