Lễ ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Điện lực và Tập đoàn BKAV

Thành phần: TT HTVL&KN, Khoa CNTT, Công ty BKAV

Chủ trì: Ông Hoàng

Thời gian: 14:00 ngày 1/3/2019

Địa điểm: Phòng họp A