Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty Cổ phần nhân lực quốc tế Việt (VILACO) và Hội thảo "Cơ hội việc làm tại Nhật Bản cho sinh viên ĐH Điện lực sau tốt nghiệp"

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty Cổ phần nhân lực quốc tế Việt (VILACO) và Hội thảo "Cơ hội việc làm tại Nhật Bản cho sinh viên ĐH Điện lực sau tốt nghiệp"
Chủ trì : Hiệu trưởng Trương Huy Hoàng
Thành phần: Ngô Trọng Tuấn, Phạm Việt Bình, Nguyễn Đạt Minh, Chu Văn Tuấn
Thời gian: 14h00 ngày 15/05/2019 (thứ Tư)
Địa điểm: Hội trường M