Lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nội dung: Lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

- Thành phần: Hiệu trưởng --- Trương Huy Hoàng tham dự
- Thời gian 18/05/2020