Lễ phát bằng thạc sĩ CH4 và CH5

1.Thành phần: Ban giám hiệu, Phòng sau đại học, các học viên và các thầy cô trưởng, phó khoa đào tạo.

2. Chủ trì: Ông Hoàng

3. Địa điểm: Hội trường M

4. Thời gian: 14h chiều thứ 4 ngày 23 tháng 1 năm 2019