Phóng sự về Robocon EPU

Phóng sự về Robocon EPU - Trường Đại Học Điện Lực.

Xem chi tiết tại đây