Quyết định về việc quy định mức thu học phí và các khoản thu khác đối với người học Học kỳ II năm học 2023-2024

Quyết định về việc quy định mức thu học phí và các khoản thu khác đối với người học Học kỳ II năm học 2023-2024 

Xem chi tiết Quyết định về việc quy định mức thu học phí và các khoản thu khác đối với người học Học kỳ II năm học 2023-2024 của Trường Đại học Điện lực tại File đính kèm