Tham dự diễn đàn Hiệu trưởng Đại học Việt Nam - Liên bang Nga

Tham dự diễn đàn Hiệu trưởng Đại học Việt Nam - Liên bang Nga

- Chủ trì Trường ĐH Kinh tế quốc dân
- Thành phần Ông Bùi Mạnh Tú
- Địa điểm Trường ĐH Kinh tế quốc dân
- Thời gian: 13h00 ngày 28/5/2019 (thứ Ba)
- Địa điểm: Trường ĐH Kinh tế Quốc dân