Tham dự hội thảo của Hội Thư viện Việt Nam

Nội dung: Tham dự hội thảo của Hội Thư viện VN
- Chủ trì: Hiệp hội ĐH, CĐ Việt Nam
- Thời gian: 04/10/2019
- Địa điểm: Trường ĐH Thăng Long