Tham dự lễ báo công, kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ về thăm Công ty Rạng Đông

Tham dự lễ báo công, kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ về thăm Công ty Rạng Đông
- Thời gian: 8h00 ngày 27/4/2019 (thứ Bảy)
- Địa điểm: Công ty Rạng Đông - Hà Nội
- Chủ trì: Công ty Rạng Đông
- Thành phần: Hiệu trưởng Trương Huy Hoàng, Ông Bùi Mạnh Tú ---