Thông báo bán vật tư thu hồi sau sửa chữa Nhà A-CS2

Thông báo bán vật tư thu hồi sau sửa chữa Nhà A-CS2

1. Tài sản thanh lý: Công cụ, dụng cụ xuất dùng, tài sản (có danh mục tài sản kèm theo)

2. Nguồn gốc tài sản: Là tài sản thanh lý của Trường Đại học Điện lực

3. Giá khởi điểm bán tài sản: 13.529.550 (Chưa bao gồm VAT)

(Bằng chữ: Mười ba triệu, năm trăm hai mươi chín nghìn, năm trăm năm đồng chẵn.)

4. Đăng ký tham gia mua tài sản :

- Đối tượng không được đăng ký tham gia.

      + Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự,  người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký mua tài sản không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

      + Cha, Mẹ, Vợ, Chồng, Anh, Chị, Em ruột và bản thân người có thẩm quyền quyết định bán tài sản, người trực tiếp giám định, đánh giá lại tài sản.

- Thời gian đăng ký:  Từ 8h đến 11h 00 ngày 05/02/2021.

- Địa điểm đăng ký: Phòng Hành quản trị - tầng 1 nhà B

5. Xem hiện trạng tài sản:

-  Thời gian: Từ 8h đến 16h00 ngày   05/02/2021.

- Địa điểm:  Tại Cơ sở 2 Trường đại học điện lực

6. Đặt cọc và bỏ giá:

- Thời gian đặt cọc:  Từ 13h đến 14h ngày 05/02/2021.

- Mức đặt cọc: 4.000.000 đồng

- Điều kiện và thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Tiền đặt cọc sẽ được trả lại cho người tham gia mua tài sản nhưng không trúng giá trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi công bố kết quả đấu giá; Tiền đặt cọc sẽ không hoàn trả khi khách hàng trúng giá mà từ chối mua tài sản.

- Thời gian bỏ giá: 8h 30ngày 08/02/2021

7. Thời gian ký hợp đồng và bàn giao tài sản thanh lý:

- Thời gian ký hợp đồng: Từ 10h đến 10h 30 ngày 08/02/2021.

- Thời gian bàn giao tài sản: ngày 08/ 02/2021

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu muốn biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ:

PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

Địa chỉ: 235 Hoàng Quốc Việt, Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024.22185711