Thông báo cấp chứng nhận tốt nghiệp cho khóa D10 hệ kỹ sư (đợt 1)

Danh sách nhận CNTN khóa D10 xem chi tiết tại đây