Thông báo đăng ký Học bổng quốc tế NITORI Đại học Điện lực năm 2023

Thông báo đăng ký Học bổng quốc tế NITORI Đại học Điện lực năm 2023

Căn cứ Biên bản thỏa thuận hợp tác của Trường Đại học Điện lực và Quỹ học bổng Quốc tế NITORI (Nhật Bản) về triển khai chương trình học bổng quốc tế Nitori Đại học Điện lực 2023;

Căn cứ Biên bản số 822/BB-ĐHĐL ngày 11/4/2023 của Trường Đại học Điện lực về việc họp triển khai Học bổng quốc tế NITORI Đại học Điện lực năm 2023;

 Trường Đại học Điện lực thông báo đến sinh viên chương trình Học bổng quốc tế NITORI Đại học Điện lực năm 2023 cụ thể như sau:

1. Số lượng học bổng: 10 suất.

2. Giá trị học bổng: 13.000.000 đồng/suất/năm.

3. Đối tượng xét, cấp học bổng:

- Là sinh viên hệ Đại học chính quy năm thứ 2 và năm thứ 3 thuộc 05 Ngành/chuyên ngành sau: 1. Hệ thống điện; 2. Điện công nghiệp và dân dụng; 3. Quản lý công nghiệp; 4. Quản trị doanh nghiệp; 5. Quản trị du lịch khách sạn;

- Có điểm trung bình chung học tập học kỳ 2 năm 2022-2023 đạt từ 2.5 trở lên và kết quả rèn luyện tích lũy đến hết học kỳ 2 năm 2022-2023 đạt từ loại tốt trở lên;

- Tích cực tham gia các hoạt động xã hội và thắt chặt hợp tác quốc tế;

- Sinh viên chưa nhận học bổng tài trợ từ đơn vị nào và chưa nhận lương với tư cách là nhân viên chính thức của bất kỳ Công ty nào khác;

- Ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn có tinh thần phấn đấu vươn lên trong học tập, có đề tài nghiên cứu khoa học, có giải thưởng trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế trong thời gian học tập tại trường Đại học Điện lực.

Lưu ý: Trong khoảng thời gian từ tháng 9/2023 đến tháng 6/2024, sinh viên có dự định du học từ 01 tháng trở lên không thuộc đối tượng nhận học bổng.

4. Hồ sơ xin xét duyệt Học bổng bao gồm:

- Đơn xin cấp học bổng có dán 01 ảnh 3x4cm (theo MẪU ĐÍNH KÈM

- Bảng điểm trung bình chung học tập có xác nhận của Phòng Đào tạo;

- Bảng kết quả rèn rèn luyện có xác nhận của Phòng Công tác sinh viên;

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương;

- Bản sao các giấy chứng nhận giải thưởng, danh hiệu hoặc thành tích (nếu có);

- Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn, giấy tờ ưu tiên khác (nếu có);

- Bản khai các hoạt động ngoại khóa đã tham gia (nếu có).

5. Quy trình xét học bổng

- Bước 1: Sinh viên gửi hồ sơ về các khoa Kỹ thuật điện, Kinh tế và Quản lý, Quản lý Công nghiệp và Năng lượng trước ngày 15/8/2023.

Hồ sơ gồm có:

1. Bản mềm: Sinh viên Scan các giấy tờ theo hồ sơ ở mục 4 và nén lại thành file có định dạng đuôi “.rar”, đặt tên file theo cú pháp Họ tên_Mã sinh viên.

2. Bản giấy: Đựng trong túi hồ sơ có điền đầy đủ thông tin bên ngoài (Chương trình học bổng quốc tế Nitori 2022, họ và tên, lớp, mã sinh viên, số điện thoại, email).

- Bước 2: Các Khoa chuyên môn tiếp nhận hồ sơ và xét duyệt theo tiêu chí ở mục 3 và gửi hồ sơ của các ứng viên về phòng CTSV trước ngày 30/8/2023. Hồ sơ gồm có:

1. Hồ sơ (bản gốc) của tất cả các ứng viên dự tuyển.

2. Biên bản họp xét học bổng.

3. Tờ trình và danh sách trích ngang sinh viên đề nghị được cấp Học bổng quốc tế NITORI Đại học Điện lực năm 2023.

- Bước 3: Hội đồng xét học bổng cấp trường ban hành quyết định cấp học bổng quốc tế NITORI Đại học Điện lực năm 2023 cho sinh viên trước ngày 15/9/2023.

Nhà trường yêu cầu Trưởng các Khoa Kỹ thuật điện, Kinh tế và Quản lý, Quản lý Công nghiệp và Năng lượng, Cố vấn học tập, Đoàn thanh niên thông báo đến các sinh viên được biết và hoàn thành đúng thời hạn.

Xem chi tiết Thông báo đăng ký Học bổng quốc tế NITORI Đại học Điện lực năm 2023 tại File đính kèm