Thông báo danh sách dự kiến xét tốt nghiệp đợt tháng 09/2020

THÔNG BÁO DANH SÁCH DỰ KIẾN XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 09/2020

Mọi thắc mắc SV liên hệ phòng Đào tạo (ô số 1) hoặc email theo địa chỉ lantp@epu.edu.vn

Thời gian thắc mắc đến hết ngày 05/09/2020.

Lưu ý: Sinh viên chưa làm đơn đăng ký xét tốt nghiệp sẽ để lại xét sau.

Danh sách xét TN khóa D8

Danh sách xét TN khóa D9

Danh sách xét TN khóa D10

Danh sách xét TN khóa D11

Danh sách xét TN khóa D12,D13V2H1

Danh sách xét TN khóa Cao Đẳng