Thông báo điểm thi tốt nghiệp ngày 22-27 tháng 11 năm 2019

Thông báo điểm thi tốt nghiệp hệ C16 và các khóa cũ

- Chi tiết điểm thi: 

         + Môn Chuyên ngành xem tại đây

         + Môn Mác-Lê - Chính trị xem tại đây   

         + Môn Cơ sở ngành và lý thuyết tổng hợp  xem tại đây

         + Môn Thực hành tốt nghiệp xem tại đây

Lưu ý:

- Thời gian tiếp nhận đơn phúc tra bài thi từ ngày thông báo đến ngày 16/1/2020

- Thông tin liên hê: phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng - A305 - hotline 0986699400 Thầy Tuấn Anh