Thông báo gia hạn vé Xe Máy, Xe Đạp học kỳ 2 năm học 2019-2020