Thông báo hoàn thiện hồ sơ miễn, giảm học phí cho sinh viên

Thông báo hoàn thiện hồ sơ miễn, giảm học phí cho sinh viên

Thực hiện Thông tư 09/2016/TTTL-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016 về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 86/2015/NĐ-CP về việc miễn, giảm học phí cho sinh viên;

Để triển khai việc xét miễn, giảm học phí cho sinh viên học kỳ II năm học 2020-2021. Nhà trường thông báo đến sinh viên những nội dung cụ thể sau:

1. Sinh viên thuộc đối tượng được xét miễn, giảm học phí hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại phụ lục 1 xem tại file đính kèm.

2. Thời gian nộp hồ từ ngày 03/2/2021 đến 28/02/2021.

3. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Công tác sinh viên – Phòng: AB201.

Nhận được thông báo này yêu cầu những sinh viên thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí nghiêm túc triển khai thực hiện theo đúng thời gian quy định.

Chú ý: Trong quá trình triển khai thực hiện nếu gặp vướng mắc xin liên hệ theo số ĐT: 024.22185709 (gặp cô Trịnh Thị Hoàng) để được tư vấn và giải đáp.