Thông báo hướng dẫn nộp học phí thanh toán Online kỳ 2 năm học 2019-2020

HƯỚNG DẪN NỘP HỌC PHÍ

I. Thông báo: 

- Kể từ ngày 20/05/2019 Nhà trường không áp dụng nộp học phí bằng hình thức chuyển khoản đối với sinh viên đã có thẻ sinh viên liên kết với ngân hàng.

- Nhà Trường không tự động quét học phí từ tài khoản của sinh viên.  

II. Nhà trường áp dụng 02 hình thức nộp học phí như sau:

1. Nộp học phí online​:

Thanh toán học phí Online tại Cổng thông tin sinh viên, smart banking, ATM qua thẻ ngân hàng BIDV và Vietinbank.

Hướng dẫn nộp Học phí online đối với:

         1. Sinh viên có thẻ ngân hàng đầu tư và phát triển BIDV. Click here

         2. Sinh viên có thẻ ngân hàng Công thương Việt Nam Vietinbank. Click here

Lưu ý: Phụ huynh thanh toán hộ phải có Tên đăng nhập và mật khẩu của Tài khoản sinh viên trên cổng thông tin sinh viên http://sinhvien.epu.edu.vn

2. Nộp tiền mặt tại quầy BIDV trên toàn quốc: Thanh toán hóa đơn online

Sinh viên/phụ huynh nộp tiền mặt tại quầy giao dịch BIDV trên toàn quốc chỉ cần đọc mã sinh viên để thanh toán thu theo chương trình hóa đơn online và được cập nhật công nợ trực tiếp (Lưu ý: Sinh viên/phụ huynh không nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào các TK xxx xxx xxx 658; xxx xxx xxx 148).

III. Hỗ trợ:

1. Hỗ trợ sinh viên các vấn đề liên quan học phí tại Bộ phận thu học phí - Phòng G101.

2. Liên quan đến thẻ ngân hàng:

Hotline BIDV:, 02437.615.875
Hotline VietinBank: Mr Hồng: 0916.123.459, Kim Thái: 036.334.2222

Lưu ý: Sau khi thanh toán học phí Online Sinh viên phải có trách nhiệm kiểm tra số tiền học phí đã được gạch nợ thành công hay chưa thành công tránh trường hợp sinh viên thanh toán học phí không đúng quy định Nhà trường không giải quyết