Thông báo kế hoạch khám sức khỏe tuyển sinh cho HSSV hệ Đại học Đ12 và Cao đẳng C16

Thực hiện kế hoạch khám sức khỏe (KSK) cho sinh viên đã nhập học vào trường năm học 2017 - 2018, nay Nhà trường thông báo lịch KSK cụ thể như sau:

1825TBKSK.jpg