Thông báo kết quả kỳ tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020

Căn cứ vào kết quả kiểm tra, sát hạch của các ứng viên và căn cứ vào kết luận của Hội đồng tuyển dụng, Trường Đại học Điện lực thông báo kết quả kỳ tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 theo như file đính kèm.