Thông báo kết quả sau phúc khảo kỳ thi đánh giá năng lực Tiếng anh tại Trường Đại học Điện lực

Thông báo kết quả sau phúc khảo kỳ thi đánh giá năng lực Tiếng anh tại Trường Đại học Điện lực

Đợt thi tháng 6 năm 2020

1. Kết quả thi

+ Đợt thi 10,11 tháng 6 năm 2020 tại đây.

+ Đợt thi 20 tháng 6 năm 2020 tại đây.

2. Nhận giấy chứng nhận

+ Nhà trường thông báo sau cho thí sinh đủ điều kiện nhận giấy chứng nhận.