Thông báo kết quả thi đánh giá năng lực Tiếng Anh tại trường Đại học Điện lực

Thông báo kết quả thi đánh giá năng lực Tiếng Anh tại trường Đại học Điện lực

1. Kết quả thi

+ Đánh giá năng lực trình độ tương đương B1.

2. Phúc Khảo

+ Sinh viên đóng lệ phí phúc khảo tài phòng Kế hoạch tài chính, G101, Trường Đại học Điện lực, 235 Hoàng Quốc Việt  (Lệ phí phúc khảo 100.000 đồng/môn thi/thí sinh).

+ Thí sinh nộp đơn phúc khảo và giấy xác nhận đóng lệ phí tại phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Tầng 4 Nhà A, Trường Đại học Điện lực, 235 Hoàng Quốc Việt.

+ Thời hạn nộp: Đến 16h00 ngày 13 tháng 10 năm 2020.

+ Mẫu đơn phúc khảo xem tại đây

Bảng tổng hợp kết quả thi đánh giá năng lực Tiếng Anh trình độ tương đương B1 (Đợt thi tháng 9 năm 2020) xem tại đây.