Thông báo kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh tại trường Đại học Điện lực (sau phúc khảo) đợt thi tháng 10 năm 2020

Thông báo kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh tại trường Đại học Điện lực (sau phúc khảo) đợt thi tháng 10 năm 2020

1. Kết quả thi sau phúc khảo

+ Đánh giá năng lực trình độ tương đương B2 xem tại file đính kèm.

2.Nhận giấy chứng nhận

+ Địa điểm: Phòng Đào tạo – trường Đại học Điện lực – Tầng 1 Nhà B.

+ Thời gian: Bắt đầu từ ngày 29 tháng 12 năm 2020.