Thông báo kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Trung, Nhật của Trường Đại học Điện lực đợt thi ngày 14/10/2023

Thông báo kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Trung, Nhật của Trường Đại học Điện lực đợt thi ngày 14/10/2023

1. Kết quả thi đợt thi

+ Đánh giá năng lực trình Tiếng Trung đợt thi ngày 14/10/2023 tại File đính kèm.

+ Đánh giá năng lực trình Tiếng Nhật đợt thi ngày 14/10/2023 tại File đính kèm.

2. Phúc khảo

+ Sinh viên đóng lệ phí phúc khảo tại phòng Kế hoạch Tài chính, Phòng 101 nhà E.101, Trường Đại học Điện lực, 235 Hoàng Quốc Việt  (Lệ phí phúc khảo 100.000 đồng/môn thi/thí sinh).

+ Thí sinh nộp đơn phúc khảo và giấy xác nhận đóng lệ phí tại phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Phòng 305, Nhà A, Trường Đại học Điện lực, 235 Hoàng Quốc Việt (gặp thầy Tuấn Anh)

+ Thời hạn nộp: từ ngày 17/11/2023 đến 16h00 ngày 25/11/2023.

+ Mẫu đơn phúc khảo có tại đây.