Thông báo kết quả thi tốt nghiệp đợt thi tháng 3 năm 2021

Thông báo kết quả thi tốt nghiệp đợt thi tháng 3 năm 2021

1. Kết quả thi

+ Tốt nghiệp khóa C17 và khóa cũ thi lại.

Xem tại đây.

2.Phúc Khảo

+ Sinh viên đóng lệ phí phúc khảo tại Bộ phận thủ quỹ ( Cô Nguyệt), Tầng 3 nhà B, Trường Đại học Điện lực, 235 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.

+ Thí sinh nộp đơn phúc khảo và giấy xác nhận đóng lệ phí tại phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Tầng 4 Nhà A, Trường Đại học Điện lực, 235 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.

+ Thời hạn nộp: Đến 16h00 ngày 5 tháng 5 năm 2021.

+ Mẫu đơn phúc khảo xem tại đây.