Thông báo kết quả thực hiện tiếp nhận ủng hộ các nạn nhân và gia đình trong vụ hỏa hoạn tại Phường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

Thông báo kết quả thực hiện tiếp nhận ủng hộ các nạn nhân và gia đình trong vụ hỏa hoạn tại Phường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

Ngày 18/9/2023, Trường Đại học Điện lực tổ chức tưởng niệm, quyên góp ủng hộ các nạn nhân và gia đình trong vụ cháy tại phường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội thời gian thực hiện đến 16h00 ngày 19/9/2023. Hưởng ứng lời kêu gọi của Nhà trường, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên của Trường, với tinh thần tương thân tương ái đã cùng lan tỏa và tích cực ủng hộ.

Thực hiện chỉ đạo của Nhà trường, Công đoàn Trường ban hành Quyết định số 44/QĐ-CĐĐHĐL ngày 18/9/2023 về việc thành lập Tổ tiếp nhận ủng hộ các nạn nhân và gia đình trong vụ cháy tại phường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội (Tổ tiếp nhận). Sau 02 ngày tổ chức, Tổ tiếp nhận thực hiện được kết quả như sau:

  • Ngày 18/9/2023 tiếp nhận số tiền ủng hộ: 44.396.000 đ
  • Ngày 19/9/2023 tiếp nhận số tiền ủng hộ: 32.036.000 đ
  • Tổng số tiền tiếp nhận ủng hộ: 76.432.000 đ (bằng chữ: Bảy mươi sáu triệu bốn trăm ba mươi hai nghìn đồng).

Đối với các viên chức, người lao động, học viên, sinh viên của Trường có ghi tên ủng hộ, Tổ tiếp nhận đã lập danh sách ghi rõ thông tin và lưu tại Ban tài chính – Chính sách pháp luật Công đoàn Trường.

Ngày 20/9/2023, Công đoàn Trường đã chuyển toàn bộ số tiền ủng hộ đến tài khoản của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội.

Công đoàn Trường Đại học Điện thông báo tới toàn thể viên chức, người lao động, học viên, sinh viên của Trường được biết./.