Thông báo kết quả xét tuyển ĐH chính quy 2022 theo phương thức xét tuyển học bạ

Xem chi tiết thông tin kết quả xét tuyển ĐH chính quy 2022 theo phương thức xét tuyển học bạ tại file đính kèm