Thông báo Lịch bế giảng và phát bằng tốt nghiệp Thạc sĩ

Trường Đại học Điện lực tổ chức buổi lễ phát bằng Thạc sĩ năm 2016 cho các học viên Cao học vào hồi 15h ngày 02 tháng 3 năm 2017 tại hội trường nhà M. Những học viên nào không tham dự được buổi phát bằng này, có thể nhận bằng tại khoa Sau Đại học từ 16h hàng ngày. Chi tiết thông báo như sau:

TB phat bang TN Cao hoc.jpg