Thông báo lịch thi lại tốt nghiệp khóa C17 và khóa cũ các hệ đào tạo

Thông báo lịch thi lại tốt nghiệp khóa C17 và khóa cũ các hệ đào tạo

Căn cứ tiến độ giảng dạy năm học 2020-2021 của trường Đại học Điện lực;

Căn cứ thông báo số 13/TB-ĐHĐL ngày 07/01/2021 về lịch dự kiến thi lại tốt nghiệp,  Nhà trường thông báo lịch thi lại tốt nghiệp cho khóa C17 và khóa cũ các hệ đào tạo như sau:

-  Lịch thi tốt nghiệp

Thi môn Chính trị:                     8h ngày 24/3/2021

Thi các môn Cơ sở ngành, Lý thuyết tổng hợp nghề:    14h ngày 24/3/2021

Thi môn Chuyên ngành:             8h ngày 25/3/2021

Thi môn Thực hành:                   Ngày 26/3/2021

- Môn thi Thực hành tốt nghiệp các khoa chuyên môn sẽ thông báo cụ thể địa điểm và thời gian thi.

- Danh sách phòng thi phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng sẽ thông báo trước ngày thi 1 tuần.