Thông báo lịch thi lại tốt nghiệp khóa C18 và khóa cũ năm 2022

Thông báo lịch thi lại tốt nghiệp khóa C18 và khóa cũ năm 2022

Căn cứ Thông báo số 657/TB-ĐHĐL ngày 27 tháng 4 năm 2022 về việc tổ chức thi lại tốt nghiệp khóa C18 và khóa cũ năm học 2022, Trường Đại học Điện lực thông báo danh sách cụ thể thời gian thi lại tốt nghiệp khóa C18 và khóa cũ năm 2022.

- Đối với Sinh viên thi các môn Cơ sở ngành, Lý thuyết tổng hợp nghề, Khoa học Mác Lênin thời gian thi 7h30 ngày 12/5/2022 thi tại phòng B1. 403

- Đối với Sinh viên thi môn Thực hành,  thời gian thi trong Danh sách đính kèm

Danh sách thi các môn CSN, LTTHN, KHCT xem tại File đính kèm.