Thông báo lịch thi tốt nghiệp hệ cao đẳng năm học 2022-2023

Thông báo lịch thi tốt nghiệp hệ cao đẳng năm học 2022-2023

Trường Đại học Điện lực thông báo lịch thi tốt nghiệp hệ cao đẳng năm học 2022-2023 như sau:

Buổi sáng 8h15 ngày 8/3/2023

- Thí sinh tập chung tại phòng E205

- 8h30 thi môn Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp (chuyên ngành Kỹ thuật điện và chuyên ngành Điều khiển và TĐH)./.