Thông báo phát bằng tốt nghiệp khóa D11, C17 đợt 2

Thông báo phát bằng tốt nghiệp khóa D11, C17 đợt 2

Căn cứ quy chế quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ hiện hành của BGD&ĐT, Nhà trường thông báo lịch phát bằng cho sinh viên khóa D11, C17 đợt 2 như sau:

Tổ chức phát bằng:

Thời gian: Ngày 02/7/2021

Địa điểm: Phòng Đào tạo - Trường Đại học Điện lực

(Khi đến sinh viên phải xuất trình CMTND hoặc thẻ CCCD, sau ngày phát bằng sinh viên đến nhận bằng vào thứ 6 hàng tuần)

Danh sách sinh viên nhận bằng tốt nghiệp khóa D11, C17 đợt 2 xem tại đây.