Thông báo tổ chức đăng ký học phần học kỳ II năm học 2022 - 2023

Thông báo tổ chức đăng ký học phần học kỳ II năm học 2022 - 2023

Căn cứ vào tiến độ đào tạo năm học 2022-2023;

Sinh viên đăng nhập tại địa chỉ: https://sinhvien.epu.edu.vn/

1. Lịch đăng ký online các khóa như sau:

 - Các lớp khóa D14 khối kinh tế sinh viên lựa chọn giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp trước khi đăng ký học phần xem link: https://tinyurl.com/bdh6hd4w;

- Các lớp liên thông, văn bằng 2: Căn cứ vào đề án tuyển sinh, sinh viên thuộc nhóm nào phải đăng ký học phần (ĐKHP) theo chương trình đào tạo của nhóm ngành đó bằng hình thức online trên hệ thống;

Tra cứu nhóm đề án tuyển sinh tại: https://tinyurl.com/dxa87xup; chương trình đào tạo liên thông + văn bằng 2 tại: https://tinyurl.com/yc6d92rp;

- Sau 72h kể từ thời điểm ĐKHP, nếu sinh viên chưa hoàn thành nộp học phí, hệ thống phần mềm quản lý đào tạo sẽ tự hủy các học phần đã đăng ký.

2. Nhà trường đăng ký tự động cho các khóa, lớp học phần sau:

2.1. Các lớp khóa D17;

2.2. Các lớp CLC tính học phí theo niên chế;   

3. Về việc tổ chức cho sinh viên học lại ở các khóa cũ:

3.1. Đối với các học phần đang tổ chức giảng dạy theo chương trình đào tạo hoặc không còn trong chương trình đào tạo nhưng đã có môn học thay thế (xem link https://tinyurl.com/2ufh3a7t), sinh viên nợ môn đăng ký học lại cùng với khóa sau. Trong trường hợp môn học có quá nhiều sinh viên học lại thì có thể mở lớp ở học kỳ phụ (HKIII) nhưng phải xem xét nhu cầu của người học tránh tình trạng tồn tại sĩ số lớp ít hơn sĩ số tối thiểu. Đối với lớp học lại, sĩ số lớp tối thiểu là 20 SV.  

3.2. Đối với các học phần trong chương trình đào tạo khóa trước nhưng không còn tổ chức giảng dạy ở khóa sau và không có học phần thay thế. 

- Sinh viên có nhu cầu học trả nợ phải có đơn xin học và chấp nhận đóng học phí theo mức quy định của nhà trường, nộp học phí trước khi môn học bắt đầu.

Hạn nộp đơn từ ngày 05/12/2022 đến hết ngày 11/12/2022. Nhà trường sẽ căn cứ nhu cầu thực tế và số lượng sinh viên nộp học phí để tổ chức giảng dạy.

4. Đối với sinh viên:

- Kết quả ĐKHP chỉ được công nhận khi sinh viên nộp đầy đủ học phí. Sinh viên cần nắm rõ chương trình đào tạo để ĐKHP chính xác;

- Nhà trường sẽ hủy lớp học phần khi sĩ số lớp học phần dưới 20SV/lớp, sinh viên phải chủ động đăng ký sang lớp học phần khác trong thời gian ĐKHP bổ sung;

- Mọi vướng mắc trong quá trình ĐKHP phản ánh kịp thời đến bộ phận nghiệp vụ theo địa chỉ mail: thoavt@epu.edu,vn để được hỗ trợ trong thời gian mở đăng ký.

5. Tổ chức thực hiện:

5.1. Phòng Đào tạo:

- Xây dựng thời khóa biểu học kỳ II năm học 2022-2023 hoàn thành trước ngày 30/11/2022; Tổ chức cho sinh viên ĐKHP theo lịch đã thông báo.

5.2. Phòng Kế hoạch tài chính: hướng dẫn và giải đáp cho sinh viên những vấn đề liên quan đến tính và thu học phí cho các khối lớp; lưu ý tính và thu học phí cho các lớp học lại có số lượng sinh viên đăng ký học dưới 20 SV. (Đưa thông tin lên trang https://sinhvien.epu.edu.vn/)

5.3. Phòng Công tác sinh viên: hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho sinh viên về: mã sinh viên; mật khẩu tài khoản sinh viên, trạng thái sinh viên trong CSDL sinh viên nhà trường.

5.4. Các Khoa: Thông báo đến CVHT, sinh viên những quy định của nhà trường về việc ĐKHP; đề xuất phương án tổ chức giảng dạy những lớp học lại học phần có số lượng sinh đăng ký học lại dưới 10 sinh viên.

Trong quá trình thực hiện các đơn vị, sinh viên có vướng mắc cần kịp thời phản ánh về phòng Đào tạo để trình Ban giám hiệu phương án xử lý./.

Xem chi tiết thông báo tổ chức đăng ký học phần học kỳ II năm học 2022 - 2023 tại File đính kèm.