Thông báo tổ chức đăng ký học phần Học kỳ II năm học 2023 – 2024

  Thông báo tổ chức đăng ký học phần Học kỳ II năm học 2023 – 2024

Căn cứ vào tiến độ đào tạo năm học 2023-2024;

Sinh viên đăng nhập tại địa chỉ: https://sinhvien.epu.edu.vn/

1. Lịch đăng ký học phần:

- Sau 72h kể từ thời điểm đăng ký học phần (ĐKHP), nếu sinh viên chưa thanh toán học phí, hệ thống phần mềm quản lý đào tạo sẽ tự hủy các học phần đã đăng ký; Đối với sinh viên D18 được hỗ trợ đăng ký tự động và sẽ bị hủy ĐKHP nếu không thanh toán học phí đúng thời hạn. Kết quả ĐKHP chỉ được công nhận khi sinh viên nộp đầy đủ học phí.

- Căn cứ Quyết định số 1627/QĐ-ĐHĐL, ngày 26 tháng 9 năm 2022 về việc tổ chức và hướng dẫn thực tập tốt nghiệp, đồ án, khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên trình độ đại học của Trường Đại học Điện lực. Khoa Kinh tế và Quản lý sinh viên khóa D15 khối kinh tế hướng dẫn sinh viên lựa chọn giảng viên hướng dẫn học phần thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp trước khi đăng ký học phần. Chi tiết xem tại đường link: https://tinyurl.com/2byh4xnd

2. Những lưu ý đối với sinh viên khi đăng ký học lại

2.1. Đối với các học phần đang tổ chức giảng dạy theo chương trình đào tạo hoặc không còn trong chương trình đào tạo nhưng đã có môn học thay thế, sinh viên nợ môn đăng ký học lại cùng với khóa sau. (xem link: https://tinyurl.com/2ufh3a7t). Trong trường hợp môn học có nhiều sinh viên học lại dẫn đến việc quá sĩ số tối đa của lớp học phần theo quy định, Nhà trường sẽ mở thêm lớp học lại ở học kỳ phụ (học kỳ 3) nhưng phải xem xét nhu cầu của người học.

2.2. Đối với các học phần trong chương trình đào tạo khóa trước nhưng không còn tổ chức giảng dạy ở khóa sau và không có học phần thay thế. 

- Sinh viên có nhu cầu học trả nợ phải có đơn xin học và chấp nhận đóng học phí theo mức quy định của Nhà trường, nộp học phí trước khi học phần bắt đầu.

- Hạn nộp đơn từ ngày 27/11/2023 đến hết ngày 01/12/2023. Nhà trường sẽ căn cứ nhu cầu thực tế và số lượng sinh viên nộp học phí để tổ chức giảng dạy.

3. Hủy đăng ký học phần và quy đổi điểm đối với học phần Tiếng Anh 1, Tiếng Anh 2 và Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản.

3.1. Sinh viên có văn bằng, chứng chỉ Tiếng Anh, chứng chỉ Tin học quốc tế ICDL, IC3, MOS còn hiệu lực tính đến thời điểm thi kết thúc học phần sẽ được xem xét miễn học học phần và quy đổi điểm. Quy định chi tiết về việc miễn học học phần và quy đổi điểm sinh viên xem tại Đề cương chi tiết học phần bằng cách đăng nhập bằng tài khoản cá nhân trên trang sinhvien.epu.edu.vn\xem chương trình khung\xem môn học.

3.2. Trong thời gian 03 tuần kể từ thời điểm học phần bắt đầu, Nhà trường sẽ nhận đơn xin hủy ĐKHP và công nhận điểm. Từ tuần học thứ 4 của học phần Nhà trường chỉ nhận đơn xin công nhận điểm. Đơn nộp kèm bản sao công chứng của chứng chỉ tương ứng tại Phòng Đào tạo.

 (Mẫu đơn quy đổi điểm học phần xem link: https://tinyurl.com/5n982vb9)

4. Tổ chức thực hiện:

4.1. Phòng Đào tạo: Xây dựng thời khóa biểu học kỳ II năm học 2023-2024 hoàn thành trước ngày 20/11/2023; Tổ chức cho sinh viên ĐKHP theo lịch đã thông báo.

4.2. Phòng Kế hoạch tài chính: hướng dẫn và giải đáp cho sinh viên những vấn đề liên quan đến tính và thu học phí cho các khối lớp; lưu ý tính và thu học phí cho các lớp học lại có số lượng sinh viên đăng ký học dưới 20 sinh viên.

4.3. Phòng Công tác sinh viên: hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho sinh viên về: mã sinh viên; mật khẩu tài khoản sinh viên, trạng thái sinh viên trong CSDL sinh viên Nhà trường.

4.4. Các Khoa, CVHT: nghiên cứu quy chế, quy định của Nhà trường để tư vấn và hướng dẫn sinh viên ĐKHP.

- Trường hợp sinh viên thuộc diện cảnh báo học tập, CVHT hướng dẫn sinh viên lập kế hoạch ĐKHP để cải thiện kết quả học tập.

- Nhà trường sẽ hủy lớp học phần khi sĩ số lớp học phần dưới 20 sinh viên/lớp, sinh viên phải chủ động đăng ký sang lớp học phần khác trong thời gian ĐKHP bổ sung; đề xuất phương án tổ chức giảng dạy những lớp học lại học phần có số sinh viên đăng ký học lại dưới 10. Mọi vướng mắc trong quá trình ĐKHP phản ánh kịp thời đến bộ phận nghiệp vụ theo địa chỉ email: thoavt@epu.edu.vn để được hỗ trợ trong thời gian mở đăng ký.

Trong quá trình thực hiện các đơn vị, sinh viên có vướng mắc cần kịp thời phản ánh về phòng Đào tạo để trình Ban Giám hiệu phương án xử lý.

Xem chi tiết Thông báo tại File đính kèm