Thông báo tổ chức đăng ký Học phần phụ năm học 2022-2023

Thông báo tổ chức đăng ký Học phần phụ năm học 2022-2023

Căn cứ vào tiến độ đào tạo năm học 2022-2023;

Các lớp học phần dự kiến mở đăng ký học phần (ĐKHP) trong học kỳ phụ là các học phần có nhiều sinh viên điểm F (ưu tiên sinh viên năm cuối).

Chi tiết xem tại:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hZLrCzyZiKl9-pRfqj_AC4aBpVoMNCg9/edit?usp=sharing&ouid=100820069757992036468&rtpof=true&sd=true

1. Lịch đăng ký trực tuyến như sau:

TT

Khóa học

Thời gian

1

Tất cả các khóa học

Từ 8h00 ngày 08/05/2023 đến 23h00 ngày 10/05/2023

2

ĐKHP bổ sung và điều chỉnh ĐKHP

Từ 8h00 ngày 22/05/2023 đến 23h00 ngày 24/05/2023

- Sau 72h kể từ thời điểm ĐKHP, hệ thống phần mềm quản lý đào tạo sẽ tự hủy các học phần đã đăng ký của các sinh viên chưa nộp học phí.

 2. Đối với sinh viên:

- Sinh viên có nhu cầu học trả nợ các học phần không còn trong chương trình đào tạo phải làm đơn xin học và chấp nhận đóng học phí theo mức quy định của Nhà trường, nộp học phí trước khi môn học bắt đầu. Hạn nộp đơn từ ngày 08/05/2023 đến hết ngày 14/05/2023 tại ô cửa số 5 Phòng Đào tạo. Nhà trường sẽ căn cứ nhu cầu thực tế và số lượng sinh viên nộp học phí để mở lớp học phần và tổ chức giảng dạy.

- Sinh viên cần nắm rõ chương trình đào tạo để ĐKHP chính xác. Kết quả ĐKHP chỉ được công nhận khi sinh viên nộp đầy đủ học phí. Nhà trường sẽ hủy lớp học phần khi sĩ số lớp học phần dưới 20 sinh viên/lớp, sinh viên phải chủ động đăng ký sang lớp học phần khác (nếu có) trong thời gian ĐKHP bổ sung.

- Mọi vướng mắc trong quá trình ĐKHP phản ánh kịp thời đến bộ phận nghiệp vụ theo địa chỉ mail: thoavt@epu.edu.vn để được hỗ trợ trong thời gian mở đăng ký.

3. Tổ chức thực hiện:

3.1. Phòng Đào tạo: Xây dựng thời khóa biểu học kỳ phụ (Năm học 2022-2023) hoàn thành trước ngày 06/05/2023; tổ chức cho sinh viên ĐKHP theo lịch đã thông báo.

3.2. Phòng Kế hoạch tài chính: hướng dẫn và giải đáp cho sinh viên những vấn đề liên quan đến tính và thu học phí cho các khối lớp; lưu ý tính và thu học phí cho các lớp đặc biệt.

3.3. Phòng Công tác sinh viên: hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho sinh viên về: mã sinh viên; mật khẩu tài khoản sinh viên, trạng thái sinh viên trong CSDL sinh viên Nhà trường.

3.4. Các Khoa chuyên môn: Thông báo đến cố vấn học tập (CVHT), sinh viên những quy định của Nhà trường về việc ĐKHP; phối hợp với phòng Đào tạo để có phương án tổ chức giảng dạy những lớp học lại học phần có số lượng sinh đăng ký học lại dưới 10 sinh viên.

Trong quá trình thực hiện, các đơn vị, sinh viên có vướng mắc cần kịp thời phản ánh về Phòng Đào tạo để trình Ban Giám hiệu phương án xử lý.

Xem chi tiết Thông báo tổ chức đăng ký Học phần phụ năm học 2022-2023 tại File đính kèm