Thông báo tổ chức Lễ tốt nghiệp và phát bằng tốt nghiệp hệ đại học khóa D11 – khối Kỹ Kinh tế, D13 Liên thông và các khóa cũ

Thông báo tổ chức Lễ tốt nghiệp và phát bằng tốt nghiệp hệ đại học khóa D11 – khối Kỹ Kinh tế, D13 Liên thông và các khóa cũ

Căn cứ tiến độ học tập hệ đại học khóa D11 - khối Kỹ thuật, khóa D13 Liên thông và các khóa cũ. Nhà trường thông báo tổ chức Lễ tốt nghiệp và phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên như sau:

I. Thời gian: 8h00 ngày 15/4/2021

II. Địa điểm: Hội trường B1 - Cơ sở 1 - Trường Đại học Điện lực

III. Thành phần tham dự:  Lãnh đạo nhà trường, phòng, khoa và toàn thể sinh viên tốt nghiệp.

IV. Đối với các sinh viên tốt nghiệp:

- Sinh viên xem danh sách tốt nghiệp tại trang web: sinhvien.epu.edu.vn và làm khảo sát tốt nghiệp tại trang web: khaosat.epu.edu.vn.

- Khi sinh viên đến nhận bằng tốt nghiệp, lấy hồ sơ tốt nghiệp, tiền đặt cọc cần phải xuất trình thẻ sinh viên hoặc giấy chứng minh thư nhân dân, in và ký bản khảo sát, nộp các bản khảo sát.

- Nhà trường sẽ trao bằng tốt nghiệp trên bục danh dự cho sinh viên đạt thủ khoa tốt nghiệp của trường, thủ khoa tốt nghiệp khoa, sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, đại diện các sinh viên có thành tích trong học tập và rèn luyện xuất sắc (như danh sách kèm theo xem tại đây).

- Tất cả các sinh viên mượn lễ phục tốt nghiệp và nhận các hướng dẫn về thực hiện buổi lễ tại phòng CTSV (Liên hệ cô Lĩnh, số điện thoại: 0915840799) trước 16h ngày 14 tháng 4 năm 2021.