Thông báo tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh đợt tháng 04 năm 2023

Thông báo tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh đợt tháng 04 năm 2023

Căn cứ Thông báo số 558/TB-ĐHĐL về việc tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ tương đương B1,B2 tại Trường Đại học Điện lực, Nhà trường thông báo lịch tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng anh trình độ tương đương B1 như sau:

1. Thời gian tổ chức thi:Từ 8h00 ngày 16/04/2023.

2. Hình thức thi: Bài thi gồm 04 kỹ năng : nghe, nói, đọc, viết (Để biết thêm chi tiết, sinh viên có thể tham khảo thêm Đề án đánh giá năng lực tiếng Anh cho sinh viên Trường Đại học Điện lực trên trang sinhvien.epu.edu.vn).

3. Danh sách thí sinh dự thi: Thí sinh theo dõi trong File đính kèm.

Thí sinh còn thiếu hồ sơ nộp hồ sơ về Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, A305, thời hạn hết ngày 14/04/2023.

Xem Danh sách thí sinh thiếu hồ sơ tại File đính kèm.

 4. Lưu ý với thí sinh tham gia thi:

- Thí sinh phải có mặt đúng giờ và theo sự điều phối của cán bộ coi thi để tham gia thi các kỹ năng.

- Thí sinh dự thi cần xuất trình các giấy tờ sau: Thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân (Các giấy tờ trên cần đảm bảo còn hiệu lực, hình ảnh rõ ràng để kiểm tra). Không mang vào phòng thi các vật dụng, thiết bị không được phép theo quy định.

Thí sinh tự bảo quản vật dụng cá nhân trong suốt thời gian thi.

Xem chi tiết Thông báo tại File đính kèm