Thông báo tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ tương đương B1 của Trường Đại học Điện lực đợt thi Tháng 04/2023

Thông báo tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ tương đương B1 của Trường Đại học Điện lực đợt thi Tháng 04/2023

Trường Đại học Điện lực thông báo kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh dạng thức tương đương trình độ B1 như sau:

1. Thời gian đăng ký dự thi trực tuyến và nộp phiếu đăng ký trực tiếp:

Từ ngày 17/03/2023 đến hết ngày 22/03/2023

2. Thời gian thi dự kiến: 08/04/2023 – 09/04/2023

(Thời gian thi sẽ được Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng thông báo chính thức trên trang epu.edu.vn, sinhvien.epu.edu.vn)

3. Đối tượng dự thi: Các sinh viên, học viên, cán bộ Trường Đại học Điện lực và các đối tượng có nhu cầu.

4. Hình thức thi: Bài thi gồm 04 kỹ năng nghe, nói, đọc và viết (Để biết thêm chi tiết, sinh viên có thể tham khảo thêm Đề án đánh giá năng lực tiếng Anh cho sinh viên Trường Đại học Điện lực trên trang sinhvien.epu.edu.vn).

5. Hồ sơ đăng ký dự thi:

- Bước 1: Đăng ký trực tuyến tại link:

https://forms.gle/iuA8enccxjVHV7h7A

- Bước 2: Thanh toán lệ phí thi trực tuyến trên trang sinhvien.epu.edu.vn

- Bước 3: Nộp Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu) kèm theo biên lại thu lệ phí thi tại Phòng Đào tạo – Phòng E103, tầng 1, nhà E, Trường Đại học Điện lực.

6. Lệ phí dự thi: 300.000VNĐ/thí sinh

Mọi thắc mắc liên hệ phòng Kế hoạch tài chính - Phòng E101, tầng 1, nhà E, Trường Đại học Điện lực.

7. Kết quả: Danh sách tổng hợp kết quả thi sẽ được Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thông báo trên trang sinhvien.epu.edu.vn. Kết quả thi có giá trị tại Trường Đại học Điện lực.

Xem chi tiết Thông báo tại File đính kèm