Thông báo tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản đợt 1 năm học 2022-2023 tại Trường Đại học Điện lực

Xem chi tiết Thông báo tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản đợt 1 năm học 2022-2023 tại Trường Đại học Điện lực tại File đính kèm.